สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระราชทานถ้วยรางวัล

วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า และสิ่งแวดล้อม หาทุนสนับสนุนกิจกรรม และทุนการศึกษา

ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย

และหาทุนประกันชีวิต ให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

Khao Yai Marathon ๒๐๑๘ ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95