พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระราชทานถ้วยรางวัล

เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๓

- ก ว า ง -

วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า และสิ่งแวดล้อม

หาทุนสนับสนุนกิจกรรม และทุนการศึกษาในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย

และหาทุนประกันชีวิต ให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

Khao Yai Marathon 2020 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95