พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระราชทานถ้วยรางวัล

เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๕

:: ครั้งที่ ๕ :: เสือ ::

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

" วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ผืนป่า ปลูกจิตสำนึก

ให้ประชาชนรักธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม "

เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๕ ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95